DFS010

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
DFS010 Prizë fleksibël gjysmë lartësi silo

Prizë fleksibël silo - top

Silonat janë krijuar për të ruajtur produktet në një mënyrë të paketuar.
Kjo njësi ka një lartësi gjysmë palete dhe një kapacitet depozitimi 1.2 m³.

DFS100

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by

Rrjet fleksibël silo - bazë

Silonat janë krijuar për të ruajtur produktet në një mënyrë të paketuar.
Kjo njësi ka një lartësi gjysmë palete dhe një kapacitet depozitimi 1.2 m³.

DFS150

E hënë, 10 Mars 2014 by
Rrjet fleksibël silo - bazë

Rrjet fleksibël silo - bazë

Silonat janë krijuar për të ruajtur produktet në një mënyrë të paketuar.
Kjo njësi ka një lartësi të plotë të paletës dhe një kapacitet depozitimi 2.5 m³.

DSS001

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
Korniza e qendrës

Njësia qendrore për silo fleksibël

DSS010

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
Stacioni i zbrazjes së shisheve

Stacioni ngarkues për silo fleksibël

Stacioni i ngarkimit për silo fleksibël me mundësi ftohjeje.

DSS050

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
Stacioni i zbrazjes së shisheve

Stacioni i shkarkimit për silo fleksibël

TOP

FALE DETAJE TUAJA?