ETN200_250

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
sistemi i marrjes së shisheve - ETN200_250

Sistemi i marrjes së shisheve për goditje goditjeje AOKI tip 250

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN200_350

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
Sistemi i ngritjes së shisheve - ETN200_350

Sistemi i marrjes së shisheve për goditje goditjeje AOKI tip 350

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN200_500

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
sistemi i nxjerrjes së shisheve - ETN200_500

Sistemi i marrjes së shisheve për goditje goditjeje AOKI tip 500 (servo)

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN210_12M

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen me goditje NISSEI tip ASB-12M

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN210_12N10

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen me goditje NISSEI tip ASB-12N / 10

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN210_50 MB

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen me goditje NISSEI tip ASB-50MB

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN210_70DPH

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen me goditje NISSEI tip ASB-70DPH

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN220_KEB3

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
shishe njësi marrje - ETN220

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen KAUTEX tipit KEB3

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN220_KEB5

E Mërkurë, 26 Mars 2014 by
sistemi i marrjes së shisheve - ETN220

Sistemi i marrjes së shisheve për goditjen KAUTEX tipit KEB5

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

ETN231

E Mërkurë, 02 Tetor 2019 by
nxjerr njësinë - ETN231

Sistemi i marrjes së shisheve për 1BLOW tip 2L - me testues të integruar të rrjedhjeve të tensionit të lartë

Ky sistem i marrjes së shisheve kap shishe nga makina e formimit të goditjeve dhe i vendos ato në një transportues në drejtim të rrjedhës së poshtme.

TOP

FALE DETAJE TUAJA?